PG-SLOT-GAME-ALL

การลงทุนเดิมพัน 1.125 ล้านยูโรจากความสําเร็จ ของ สล็อต pg เกมส์ใหม่

สล็อต pg เกมส์ใหม่

การลงทุนใน สล็อต pg เกมส์ใหม่

Just Slots ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เกม หน้าใหม่ ได้รับเงินลงทุน 1.125 ล้านยูโรจาก Yolo Investments ซึ่ง เป็น บริษัทร่วมทุน ที่ เชี่ยวชาญด้าน การลงทุนเมล็ดพันธุ์ และ A-stage ภายในภาค สล็อต pg เกมส์ใหม่ และ ฟินเทค

สมัครใหม่ รับโบนัส 100%

ในขณะ ที่ เตรียมพร้อมสําหรับ การ เปิดตัว เกม แรกในปลายปีนี้ Just Slots ในมอลตาได้รับการลง ทุนเชิงกลยุทธ์ 1.125 ล้านยูโรจาก Yolo Investments การลง ทุนครั้ง นี้ จะช่วยเสริมความ แข็งแกร่ง ให้กับขีดความสามารถ ของ บริษัท โดยปรับกรอบการดํา เนินงาน และ ปรับปรุงกระบวน การพัฒนา เกม PG SOFT ภายในก่อน เปิดตัว

แนวทาง การ เล่น เกม สล็อตออนไลน์ ที่ขับเคลื่อนในเชิง พาณิชย์ ของ Just Slots กําลัง ได้รับความสนใจอย่าง มากในภาค เกม การดําเนินง านในภาค B2B บริษัท ให้ความสําคัญกับลูกค้า และ ผู้ ใช้ ปลายทาง ที่ โต้ตอบกับ เกม อย่าง เท่าเทียมกัน แนวทาง นี้ เป็น ส่วนหนึ่ง ของ กลยุทธ์ทาง ธุรกิจที่กว้างขึ้นซึ่ง เน้นย้ําถึง ความสําคัญ ของ การตลาดที่ตรง เป้าหมาย และ การสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพกับ ผู้ บริโภค

แนวทาง ที่ ไม่เหมือนใครนี้ เกิดจากความ เชี่ยวชาญ ของ ที มผู้นํา ผู้ เชี่ยวชาญ ของ บริษัท ซึ่งรวมถึง ประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร (CEO) Thomas Groven และ ประธานเจ้าหน้า ที่ ฝ่าย การพาณิชย์ (CCO) Christine Parkhill ในผู้นําสอง คนนี้ เพียงอย่าง เดียว Just Slots มีผู้บุกเบิกที่แท้จริงสอง คนในพื้น ที่ เกม ที่ ใช้ ประโยชน์จาก ประสบการณ์ ที่ กว้างขวาง ของ พวกเขาในทุกส่วน ของ ตลาดเพื่อสร้าง ธุรกิจที่สามารถสร้าง สล็อต pg เกมส์ใหม่ ที่หลากหลาย และ มี คุณ ภาพสูง

แนะนำเพื่อน-20-NJOY1688

การลงทุน ของ Yolo Investments ใน Just Slots แสดงถึง ความ มั่นใจในทีมนี้ เช่น เดียวกับแนวทาง การพัฒนาซอฟต์แวร์ในทาง ปฏิบัติ ของ บริษัท ความรู้ด้าน การ เล่น เกม ที่ กว้างขวาง ของ บริษัทร่วมทุนจะ มี บทบาทสําคัญ ใน การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ของ PG SLOT และ ใน การพัฒ นาโฟกัสระดับโลก ด้วยความร่วม มื อกับทีม ผู้ นําของ บริษัท พวกเขาจะช่วยเหลือ Just Slots ในขณะ ที่ ก้าวไปอีกขั้นตาม เส้นทาง การ เติบโต

“การประกาศ ในวันนี้ทํา ให้ เราอยู่ในตําแหน่ง ที่ แข็งแกร่ง ในขณะ ที่ เราตั้งตารอที่จะก้าวไปข้าง หน้าก่อน การ เปิดตัว สล็อต pg เกมส์ใหม่ ในปลายปีนี้” Groven กล่าว “การลง ทุน เชิง กลยุทธ์จาก Yolo Investments ช่วย ให้ เราสามารถ ปรับปรุง การดําเนินง านภายใน ของ เรา และ ดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง มาสู่ทีมที่โดดเด่น ของ เรา องค์ ประกอบเหล่า นี้มี ความ สําคัญเมื่อเรา เริ่มต้นเส้นทาง การ เติบโตที่น่าตื่น เต้นนี้”

“ความสอดคล้อง ของ Yolo Investment กับวิสัยทัศน์ ของ เรานั้นน่าตื่นเต้น และ เราตั้งตารอ ที่ จะร่วมมือกัน เพื่อเร่ง การเติบโตเชิง พาณิชย์ ของ เราควบคู่ไปกับพวกเขา ในอีกไม่กี่ปีข้าง หน้า” Parkhill กล่าว “การลงทุนไม่ เพียง แต่สนับสนุน การขยายธุรกิจ ของ เรา แต่ยังช่วย เพิ่ม ความ สามารถทาง เทคนิค ของ เรา ซึ่งมีความสําคัญต่อความ สํา เร็จในอนาคต ของ เรา”

การลงทุนปิดฉากช่วง เวลาสําคัญสําหรับ Just Slots ซึ่งทํา ให้บริษัท เริ่มสร้าง ตัวเองในพื้นที่ เกม PG SLOT ในขณะ ที่ บริษัทเตรียมพร้อมสําหรับ การเปิดตัว เกม แรกในปลายปีนี้ บริษัทจึง แสวงหาพันธมิตร เชิงกลยุทธ์กับธุรกิจ ที่ สามารถสนับสนุน การพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องได้ เพื่อ ให้สอดคล้องกับ ความ คิดริเริ่มนี้ Just Slots มี กําหนดเข้าร่วมกิจกรรม การค้าทั่วยุโรปโดยเริ่มจาก ICE London 2024 ซึ่ง มีกําหนดจัดขึ้น ในวันที่ 6 ถึง 8 กุมภาพันธ์

สมัครใหม่ รับโบนัส 100%