คาสิโนออนไลน์ World Map

เล่น คาสิโนออนไลน์ วันนี้

คาสิโนออนไลน์ World Map

คาสิโนออนไลน์ ผู้ เล่น ที่ ยุโรป

ตลาด เกม คาสิโนออนไลน์ ของ ยุโรปติดอันดับสูงสุดอย่างต่อ เนื่องในแง่ ของ การสร้างราย ได้ และ ประสิทธิภาพทาง การ เงิน ตามข้อมูล SOFTSWISS Casino Platform ยุโรปมีจํานวน ผู้ เล่น ที่ ใช้งานอยู่ถึง แปดเท่า เมื่อเทียบกับ LatAm และ เพิ่มขึ้น 18 เท่า เมื่อเทียบกับเอเชีย นอกจากนี้ 68.3% ของ ผู้ เล่น ในยุโรปชอบอุปกรณ์ มือถือ สําหรับการวาง เดิมพัน โดยขนาด การ เดิมพัน เฉลี่ยเกือบสอง เท่า ของ ละตินอเมริกา แต่ยังคงตามหลัง ตัวเลขในเอเชีย

สมัครใหม่ รับโบนัส 100%

การ เปิดเผยเพศ ไม่ได้บัง คับในระหว่าง ขั้นตอน การลงทะ เบียนใน คาสิโนออนไลน์ บางแห่ง แต่ถึง แม้จะมีข้อมูลที่มีอยู่ แต่ก็มีรู ปแบบที่น่าสนใจบางอย่าง เกิดขึ้น จากการวิจัย ของ SOFTSWISS พบว่า เกือบครึ่ง หนึ่ง ของ ผู้ เล่น คาสิโน ออนไลน์ ในยุโรป เป็น ผู้ ชายคิด เป็น 47% ของ ฐาน ผู้ เล่น ทั้งหมด

ในขณะ เดียวกันยุโรป เป็น ผู้ นําในจํานวน ผู้ เล่น หญิง (18.11%) ตามมาด้วย LatAm ในขณะ ที่ เอเชียล้าหลัง อย่างมาก ผู้ เชี่ยวชาญ ของ SOFTSWISS ยืนยันว่า สิ่งนี้สามารถนํามา ประกอบกับระ ดับการ มี ส่วนร่วม ของ ผู้หญิง ที่ เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจยุโรปซึ่ง มี ความ สัมพันธ์อย่าง ใกล้ชิดกับความสํา เร็จทาง การศึกษาที่สูง ขึ้น และ ด้วยเหตุนี้จึง ทําให้ การ เข้าถึงแหล่ง รายได้ส่วนบุคคลดีขึ้น

เมื่อพิจารณาช่วง อายุ ของ ผู้ เล่น ออนไลน์ ร่วมสมัยจากยุโรปส่วน ใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 31–40 กลุ่ม ประชากร นี้มีแนว โน้มที่จะ โน้มน้าวใจต่อ เกม PG SLOT เป็นตัว เลือก การ เล่น เกม ที่ ต้อง การโดย เกม ไพ่ และ รูเล็ตครอง ตําแหน่งที่สอง และ สาม

สมัครใหม่-50

คาสิโนออนไลน์ ผู้ เล่น ที่ ละตินอเมริกา

LatAm กลาย เป็นศูนย์กลาง ที่มีแนว โน้มสําหรับอุตสาหกรรม iGaming ตลาด ที่ ยอมรับ คาสิโนออนไลน์ และ กฎระ เบียบ ของ เจ้ามือรับแทง แล้วกําลัง เห็น การ เติบโตอย่าง ต่อเนื่อง ในขณะ ที่ ประเทศ ที่ ใกล้จะดํา เนิน การตามกฎระ เบียบ เหล่า นี้ คาดว่าจะ มี การ เติบโต ที่ โดดเด่นในอนาคตอัน ใกล้

ตามข้อมูลแพลตฟอร์ม คาสิโน SOFTSWISS ใน LatAm ผู้ เล่น ที่ ใช้งานอยู่ 69.2% ใช้อุ ปกรณ์ มือถือ เพื่อวาง เดิมพัน ใน คาสิโนออนไลน์ ซึ่งสูง กว่าตัว เลขที่ เท่ากันในยุโรป เล็กน้อย ผู้ เล่น ชาย เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ ผู้ หญิง ประกอบด้วย 17.4% ของ ฐาน ผู้ ใช้ กลุ่ม ประชากร ผู้ เล่น ที่ ใหญ่ที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 31-40 ปีคิด เป็น 20.8% ของ ทั้งหมดในขณะ ที่ ผู้ ที่มีอายุ 18-24 ปี และ 25-30 ปีคิด เป็น 18.8% ความ ผันแปร ของ การกระจายระหว่าง กลุ่มอายุ เหล่า นี้ ใน LatAm นั้น เล็กที่สุด ในบรรดาภูมิภาค ที่ วิเคราะห์

Carla Dualib ผู้ จัด การฝ่ายพัฒ นาธุรกิจระ ดับภูมิภาค ของ LatAm กล่าวว่า “ผู้ เล่น คาสิโน ออนไลน์ ใน ท้อง ถิ่นมักจะวาง เดิมพัน เล็กน้อย แต่ เป็นประจํา สิ่ง นี้ ทํา ให้พวกเขาแตกต่าง จาก ผู้ เล่น ชาวยุโรปซึ่ง ในทาง กลับกันก็ เลือก เดิมพัน น้อยกว่า แต่ใหญ่กว่า เมื่อ เดิมพัน ออนไลน์”

ข้อมูล ที่ รวบรวมโดยแพลตฟอร์ม คาสิโน สนับสนุน ความ คิด เห็น ของ ผู้ เชี่ยวชาญนี้: ผู้ เล่น จากละตินอ เมริกาวาง เดิมพัน ต่ําที่สุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ๆ ที่วิเคราะห์

“ความ แตกต่าง ที่ สําคัญอีก ประการหนึ่ง ระหว่าง ผู้ เล่น LatAm และ ผู้ เล่น ในภูมิภาคอื่น ๆ คือ ความ รักที่แน่วแน่ใน การ เดิมพัน กีฬาโดย เฉพาะฟุตบอล อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง เกม คาสิโน ออนไลน์ แบบคลาสสิก ผู้ เล่น ในท้อง ถิ่นจะ ใช้งานใน PG SLOT และ เกม รู เล็ต หลังกําลัง ได้รับแรง ผลักดัน – ตามสถิติ Game Aggregator เกม รูเล็ตคิด เป็น 21.8% ของ เกม ทุก ประเภท ที่ ผู้ เล่น ละตินอ เมริกาต้อง การซึ่ง มากกว่า ในเอเชีย และ ยุโรป 2-4 เท่า”

คืนยอดเสีย

คาสิโนออนไลน์ ผู้ เล่น ที่ เอเชีย

ภูมิภาคนี้โดด เด่นด้วย ความ ก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี และ ความ ก้าวหน้าโดยบาง ประเทศ เป็น ผู้ นําเศรษฐกิจโลก และ มี GDP ต่อหัวสูง ลักษณะ ที่ ก้าวหน้านี้ เห็น ได้ชัดในขนาด การ เดิมพัน เฉลี่ยซึ่ง ตามข้อมูลแพลตฟอร์ม คาสิโนออนไลน์ แซง หน้าค่า เฉลี่ย ของ ยุโรป 2.5 เท่า และ ทํา ให้ขนาด การ เดิมพัน เฉลี่ย ของ ผู้ เล่น LatAm ตามหลัง มากกว่า สี่เท่า

ในเอเชีย ความ ชุก ของ ผู้ เล่น ที่ ชอบ การ เดิมพัน PGสล็อตมือถือ มากกว่า ภูมิภาคอื่น ๆ โดย 71.6% ชอบ วิธีนี้ นอกจากนี้ เปอร์ เซ็นต์ ของ ผู้ เล่น หญิงในเอ เชียยัง ลดลง อย่างมากซึ่ง ประกอบด้วยเพียง 6.2% ในกลุ่ม ประชากร ผู้ เล่น เอเชีย ผู้ ที่มีอายุ 31 ถึง 40 ปี เป็นกลุ่มที่วาง เดิมพัน ได้ บ่อยที่สุด

เกม PG SLOT ครอง ตลาดคิด เป็น มากกว่า 80% ของ เกม ทั้งหมด เมื่อพูดถึง ธีม ความ บันเทิง Darya Avtukhovich ตั้งข้อสัง เกตว่า “ผู้ ให้บริการ ที่ ให้ ความ สําคัญกับ ผู้ ชมในเอ เชียควรรวม เกม ระดับภูมิภาคแบบดั้ง เดิมไว้ในพอร์ตโฟลิโอ ของ พวกเขา สิ่งนี้ไม่ เพียง แต่เกี่ยวข้อง กับ การ จัดแต่ง ทรงผม เนื้อหาโดย ใช้สัญลักษณ์เอ เชีย ที่ รู้จักกันดี เช่นมัง กร แต่ยังนํา เกม บนโต๊ะที่คุ้นเคยสําหรับ ผู้ เล่น ในท้อง ถิ่นทาง ออนไลน์ เช่นไพ่นกกระจอก และ อื่น ๆ ในทํานอง เดียวกัน ใน การ เดิมพัน กี ฬา การ เสนอ การ เดิมพัน กี ฬาแบบดั้ง เดิม เช่นมวยไทย และ Kabaddi ควบคู่ ไปกับกีฬาสากลยอด นิ ยมจะช่วย เพิ่มข้อ เสนอ คาสิโนออนไลน์ อย่าง มีนัยสําคัญ”

เมื่อสรุ ปการวิจัยจะ เห็นได้ว่าแนว โน้มทั่วไป มี อยู่ในหมู่ ผู้ เล่น ในภูมิภาคต่าง ๆ อย่าง ไรก็ตามจํา เป็นต้อง พิจารณาลักษณะ เฉพาะ ของ ท้อง ถิ่น เพื่อกําหนดกลยุทธ์ ที่มี ประสิทธิภาพ

Register-NJOY1688-GIF